Đơn vị tổ chức

  • Hiệp hội Internet Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Internet Association – APIA) thành lập từ năm 1997, là một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích quảng bá và củng cố lợi ích của ngành công nghiệp dịch vụ có liên quan đến Internet trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Nhiệm vụ của APIA gồm có: đảm bảo tương lai và sự ổn định của diễn đàn APRICOT, hỗ trợ xây dựng nguồn nhân lực Internet, bảo trợ sự phát triển bền vững, ổn định và hiệu của Internet trong khu vực.

  • Trung tâm Thông tin mạng Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Network Information Center – APNIC), thành lập năm 1993, là 1 trong 5 Tổ chức quản lý địa chỉ Internet cấp khu vực trên thế giới, chịu trách nhiệm quản lý và phân bổ tài nguyên địa chỉ Internet, số hiệu mạng cho 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. APNIC còn tham gia tích cực vào sự phát triển và duy trì ổn định của cấu trúc hạ tầng Internet trong khu vực đồng thời tăng cường nguồn nhân lực địa phương, hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động hợp tác với nhiều tổ chức khu vực và quốc tế khác.

Đơn vị bảo trợ

  • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Đơn vị chủ nhà

  • Trung tâm Internet Việt Nam (Vietnam Internet Network Information Center – VNNIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập ngày 28/4/2000, thực hiện chức năng quản lý, phân bổ, giám sát và quảng bá sử dụng các tài nguyên Internet bao gồm tên miền .VN, địa chỉ Internet (IP) và số hiệu mạng (ASN) tại Việt Nam; cung cấp số liệu thống kê Internet; quản lý cơ sở hạ tầng Internet quan trọng của quốc gia như hệ thống VNIX và hệ thống DNS quốc gia; và tham gia vào các hoạt động Internet quốc tế. VNNIC là cơ quan quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia .VN, đồng thời là cơ quan quản lý địa chỉ Internet cấp quốc gia (NIR) của Việt Nam, giữ vai trò thường trực Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

  • Công ty CP Netnam là một trong số các nhà cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ cao cấp với những chuyên gia hàng đầu, Netnam được đánh giá là một đối tác đáng tin cậy cho các công ty và doanh nghiệp trong nước và đa quốc gia.

    NetNam đóng vai trò thiết lập và đảm bảo hoạt động cho hệ thống kỹ thuật của các phiên Workshop và Conference của sự kiện APRICOT 2017.

  • Hiệp hội Internet Việt Nam (Vietnam Internet Association – VIA), được thành lập tháng 10/2010, hiện tại với hơn 100 tổ chức thành viên gồm các doanh nghiệp viễn thông, CNTT, ISPs, cung cấp dịch vụ số, nội dung số, nhà cung cấp phần mềm và phần cứng... VIA tập trung vào các hoạt động làm cầu nối các nhà làm chính sách và doanh nghiệp và cộng đồng Internet, bằng việc tạo ra những đối thoại, hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo, kết nối doanh nghiệp, quảng bá... Mục tiêu của VIA là tạo ra hệ sinh thái Internet Việt Nam bền vững, phát triển và bình đẳng.