Hỗ trợ

Trung tâm Internet Việt Nam

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04-35564944 (Số máy lẻ: 700, 704)

Fax: 04-37821462

Email: pr@vnnic.vn

 

Công ty Cổ phần NETNAM

Địa chỉ liên hệ: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04-37564907

Fax: 04-37561888

Email: admin@netnam.vn

 

Hiệp hội Internet Việt Nam

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, IC Building, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04-36330355

Fax: 04-36330481

Email: via@via.org.vn